O nas!
facebook

O nas!

Klub Charta Polskiego jest Klubem Komisją powołanym przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce w celu monitorowania sytuacji w rasie i opracowywania na potrzeby Zarządu Głównego wszelkich analiz służących rozwojowi rasy i zapobiegających powstawaniu problemów w rasie chart polski,  a także przedstawiających rozwiązania ewentualnie powstałych problemów.

 Klub Charta Polskiego jest  organem doradczym, podlegającym Wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego ds. Hodowlanych. Pracami Klubu kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Plenum Zarządu Głównego.  Obecnie, Przewodniczącą Klubu Charta Polskiego jest Małgorzata Szmurło – międzynarodowy sędzia kynologiczny, wieloletni hodowca chartów polskich, lekarz weterynarii.

 

Główne zadania Klubu Charta Polskiego :

1. Opracowywanie stanu hodowli na bazie danych z sekcji ras w Oddziałach ZKwP

2.  Organizowanie corocznej Wystawy Klubowej we współpracy z jednym z Oddziałów ZKwP, na której przyznawany jest tytuł Klubowy Zwycięzca Roku

3. Organizowanie na wniosek Zarządu Głównego, Kolegium Sędziów lub z własnej inicjatywy (za zgodą Wiceprzewodniczącego ZG ds. Hodowlanych) seminariów, spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym, dotyczących hodowli i oceny rasy

4. Opiniowanie na prośbę Kolegium Sędziów kandydatów na asystentów, sędziów i sędziów międzynarodowych,

5. W miarę możliwości i potrzeb wydawanie pism klubowych,

6. Inne zadania wykonywane na polecenie Zarządu Głównego.

 

Regulamin Klubu Komisji Rasy przy ZKwP.