Wystawy
facebook

Klubowa Wystawa Chartów Polskich

Klub Charta Polskiego i Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w weekendzie z Polskimi Chartami.

3 wystawy w dwa dni!!!

AGROKULTURA KORFOWE, Korfowe 7, 05-085 Kampinos

 

19.05.2018
Klubowa Wystawa Chartów/ Sighthound Club Show
Klubowa Wystawa Chartów Polskich/ Polish Sighthound Club Show
sędziowie/judges:
Willem Buitenkamp (NL)
Roberto Posa (CH)
Jarmo Vuorinen (FI)
Yves Emmanuel Vilanova (FR) - chart polski/Polish greyhound

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.

Wystawcy krajowi - opłaty wnoszone do dnia 4.05.2018:
- za pierwszego psa (z katalogiem)  90 zł
- za drugiego psa (bez katalogu)  80 zł
- za trzeciego i każdego następnego (bez katalogu)  70 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów oraz Int.Champ. (bez katalogu)  40 zł
- konkurencje hodowlane  bezpłatnie

UWAGA ! Termin opłat upływa z dniem 4.05.2018 r. – decyduje data wpływu na konto Oddziału. Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 4.05.2018 r. nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.
Na wystawie opłaty nie będą przyjmowane. 


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.

Foreign exhibitors - payment until 4.05.2018:
- for the first dog (with Catalogue)  90 PLN 
- for the second dog (without Catalogue)  80 PLN
- for the third and further dogs (without Catalogue)  70 PLN
- minor puppy, puppy and veteran class, Interchampions (without Catalogue)  40 PLN
- breeders competitions  free of charge

Attention ! We do not accept payments at the show.

Konto bankowe - Bank account
74 1050 1025 1000 0023 0027 0143     ING Bank Śląski

Uwaga !  W tytule przelewu prosimy podać jakiej wystawy i jakich psów on dotyczy.

Foreign exhibitors:
Bank:  ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW 
PL 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143 

Attention! When making a transfer, please write what dogs and shows you are paying for.

20.05.2018
Krajowa Wystawa Chartów/National Sighthound Show
sędziowie/judges:
Willem Buitenkamp (NL)
Roberto Posa (CH)
Jarmo Vuorinen (FI)

Międzynarodowy Coursing z okazji 35-lecia coursingów w Polsce GRAND PRIX WARSZAWY/ International Coursing on the occasion of 35 years of coursing in Poland WARSAW GRAND PRIX
sędziowie/judges:
Slavomira Bozikowa (SK)
Philippe Duponcheel (BE)
Bernd Rahms (DE)
Wiesław Siemiątkowski (PL)